วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

20 Jul 2009

วันนี้มีสัญญาณซื้ออีกครั้ง แม้ว่าจะขึ้นจากที่ขายครั้งล่าสุดหลายช่อง แต่ตามก็น่าสนใจ
+ | +

TDEX Movement
20 Jul 09 เช้า BUY TDEX ?
13 Jul 09 บ่าย SELL TDEX 4.01
13 Jul 09 เช้า BUY TDEX 4.04
09 Jul 09 SELL TDEX 4.13
02 Jul 09 BUY TDEX 4.27
30 Jun 09 SELL TDEX 4.40
29 Jun 09 BUY TDEX 4.31
26 Jun 09 SELL TDEX 4.34
25 Jun 09 BUY TDEX 4.21
23 Jun 09 SELL TDEX 4.04
23 Jun 09 BUY TDEX 4.02
22 Jun 09 SELL TDEX 4.29
19 Jun 09 BUY TDEX 4.12

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น